PL / EN / DE

GFA – Grześkowiak Finanse Audyt

Na każdym etapie realizacji usługi, GFA zapewnia osobiste zaangażowanie osoby posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta.

Mamy kwalifikacje dużych organizacji i elastyczność małego zespołu.

Grześkowiak Finanse Audyt (GFA) to nazwisko założyciela firmy oraz główne dziedziny świadczonych usług – finanse i audyt.

Zobacz więcej o GFA lub wyślij zapytanie.

Uprawnienia

GFA została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3672.

Audyt, ekspertyzy, szkolenia

Prace audytorskie

Świadczymy usługi audytorskie dla firm działających w różnych branżach. W ramach prac audytorskich przeprowadzamy badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Dalsze informacje: Usługi audytorskie.

Doradztwo i ekspertyzy

Wspieramy przy skomplikowanych zagadnieniach związanych z rachunkowością oraz sprawozdawczością finansową. Niektóre usługi:

  • Doradztwo w zakresie rachunkowości.
  • Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – identyfikacja różnic.
  • Wsparcie przy sporządzeniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF/MSR.

Sprawdź nasze usługi doradcze, opinie, ekspertyzy.

Szkolenia

Dzielimy się wiedzą prowadząc szkolenia dla małych i większych zespołów, kładąc szczególny nacisk na ujęcie praktyczne.

Mamy doświadczenie w przybliżaniu zagadnień związanych z rachunkowością.

Zobacz jakie szkolenia mamy dla Ciebie…

© GFA

Kontakt

GFA Małgorzata Grześkowiak
ul. Szkolna 1/206
61-832 Poznań
tel. +48 61 670 78 60
fax +48 61 670 78 35
kom. +48 693 333 240
Polska

E-mail: biuro@gfaudyt.pl

Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, róg Starego Rynku i ulicy Szkolnej, wejście od ulicy Szkolnej.

Zobacz w Google Maps