Oferta naszej firmy
Prace audytorskie

Świadczymy usługi audytorskie dla firm działających w różnych branżach.
W ramach prac audytorskich przeprowadzamy badanie i przegląd jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z Polskimi i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Doradztwo i ekspertyzy

Wspieramy przy skomplikowanych zagadnieniach związanych z rachunkowością oraz sprawozdawczością finansową.
– Doradztwo w zakresie rachunkowości.
– Wdrożenie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – identyfikacja różnic.
– Wsparcie przy sporządzeniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF/MSR.

Szkolenia

Dzielimy się wiedzą prowadząc szkolenia dla małych i większych zespołów, kładąc szczególny naciskna ujęcie praktyczne. Mamy doświadczenie w przybliżaniu zagadnień związanych z rachunkowością.
Zobacz jakie szkolenia przygotowaliśmy dla Ciebie.

Uprawnienia

GFA została wpisana na listę firm audytorskich przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów
pod numerem ewidencyjnym 3672.

Kontakt

Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, róg Starego Rynku i ulicy Szkolnej, wejście od ulicy Szkolnej.

GFA Małgorzata Grześkowiak
ul. Szkolna 1/206, 61-832 Poznań / Poland

T: +48 61 670 78 60
M: +48 693 333 240